specjalista psychiatra     certyfikowany psychoterapeuta

Cennik usług

  • Porada psychiatryczna (osoby dorosłe) pierwsza wizyta – 200 zł
  • Porada psychiatryczna (osoby dorosłe) kolejna wizyta – 180 zł
  • Porada psychiatryczna (dzieci, młodzież do 18 roku życia) pierwsza wizyta – 260 zł
  • Porada psychiatryczna (dzieci, młodzież do 18 roku życia) kolejna wizyta – 200 zł

Dodatkowo płatne w trakcie porady:

  • Wypełnienie wniosków rentowych do ZUS i KRUS na wniosek pacjenta – 100 zł
  • Wydanie zaświadczenia na życzenie pacjenta w celach pozaleczniczych (np. zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych, orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zaświadczenia dla potrzeb orzeczeń sądowych, zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy, zaświadczenia o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych) – 100 zł
  • Orzeczenia i zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w związku z dalszym leczeniem, dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dla celów orzecznictwa o niepełnoprawności są wydawane w trakcie porady bezpłatnie.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • wydanie dokumentacji medycznej – 20 zł