specjalista psychiatra     certyfikowany psychoterapeuta

Kwalifikacje

Wykształcenie:

 • dyplom lekarza medycyny – Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii
 • w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • certyfikat psychoterapeuty systemowego
 • studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”

Dodatkowe kwalifikacje:

 • „Kurs Podstawowy Terapii Systemowej” Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • „Kurs zaawansowany Terapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej” Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • Szkolenie „Czy to autyzm? Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Jak wyznaczać cele terapeutyczne w pracy z osobami z autyzmem?”
 • „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” Polski Instytut Otwartego Dialogu
 • Stała Superwizja – łącznie ponad 400 godzin szkoleniowych, prowadzona przez superwizorów Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Warsztat „Podstawy diagnozy neuropsychologicznej” Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
 • Warsztat „Neuropsychologia zaburzeń psychicznych – psychozy, zaburzenia afektywne, osobowości” Centrum Terapii Poznawczo­-Behawioralnej w Warszawie
 • Warsztat „Neuropsychologia dysfunkcji płatów czołowych – koncepcje, diagnoza, terapia”Centrum Terapii Poznawczo-­Behawioralnej w Warszawie
 • Warsztat „Elementy terapii neuropsychologicznej” Centrum Terapii Poznawczo­-Behawioralnej w Warszawie
 • Warsztat „Terapia par” Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • Kurs „Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-­psychiatryczne” Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Szkolenie „Mądrość Sindbada ­- metafora i bajka w pracy z dorosłymi” Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • Szkolenie „Moje ciało chce mi coś ważnego powiedzieć -­ psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych” Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • Kurs „Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży” Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu
 • „Studium Umiejętności Psychologicznych” Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
 • Szkolenie „Integratywna psychoterapia depresji” Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie